ISCRAT vzw

Inschrijven

Betalen

Via overschrijving op bankrekeningnummer 445-3652391-17 van Iscrat vzw - Groendreef 51 - 9000 Gent met vermelding van betalingscode en naam cursist.
(IBAN: BE61 4453 6523 9117 en BIC: KREDBEBB voor buitenlandse betalingen)

Opleidingscheques

Iscrat is een door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling, die sinds 2005 opleidingscheques ter betaling aanvaardt. Hiermee kan je tot 50% besparen.
Meer info vindt u op www.vlaanderen.be/opleidingscheques (werknemers) of op www.vdab.be/opleidingscheques.
Volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden :
• De opleidingscheques zijn aanvaardbaar tot 2 maanden na de startdatum van de cursus.
• De cheques moeten niet gehandtekend of gedateerd worden.
• Opleidingscheques zijn steeds op naam. U kan dus niet betalen voor iemand anders en u mag geen cheques van iemand anders gebruiken.
• Met de cheques kunnen de cursussen volledig betaald worden (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, model...), exclusief koffie en maaltijden. Deze worden u vriendelijk aangeboden door vzw Iscrat.
• Opleidingscheques zijn niet opsplitsbaar. Per cursus gebruikt u één of meerdere cheques.

Bevestiging inschrijving

Na betaling ontvangen de deelnemers ongeveer 1 week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief met alle nodige praktische informatie (o.a. opsomming van het materiaal dat eventueel moet meegebracht worden naar de cursus).

Indien u niet tijdig betaalt, ontvangt u geen inschrijvingsbrief en wordt uw reservatie geschrapt.

Annulatie

• Annulatie door ISCRAT vzw
ISCRAT vzw behoudt het recht om ten allen tijde een cursus te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of door ziekte of afwezigheid wegens overmacht van de docent. In dit geval wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. Er is geen enkele mogelijkheid tot extra schadevergoeding van de deelnemers.

 

• Annulatie door CURSIST
Bij annulatie door de cursist zelf (ziekte, ongeval of overlijden) wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald min €10 administratiekosten, dit tot 7 dagen voor aanvang van de cursus.
Daarna kan geen cursusgeld meer terugbetaald worden, daar wij meestal geen gebruik meer kunnen maken van onze wachtlijst doordat de tijdslimiet te kort is. De cursist die annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus mag wel nog zelf voor een vervanger zorgen.
Indien de cursus onderbroken wordt, zal onder geen beding het cursusgeld teruggestort worden zonder een geldige reden. Indien u wel een geldige reden hebt, verzoeken wij u ons hierover schriftelijk te informeren. In dat geval zullen het aantal gevolgde lessen en €10 administratiekosten aangerekend worden en krijgt u de rest teruggestort.